Privacyverklaring sollicitanten

Zorgeloosch zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina’s van Zorgeloosch bezoekt, verzamelen we informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door Zorgeloosch op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat we persoonsgegevens verzamelen en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor Zorgeloosch van het grootste belang.

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Zorgeloosch de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie-activiteiten van Zorgeloosch.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je cliënt bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Maar ook het IP-adres van je computer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft worden uitsluitend gebruikt voor het werving en selectie proces. We verzamelen en verwerken persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Zorgeloosch. We verwerken je  gegevens om:

  • te beoordelen of je geschikt bent voor de vacature
  • contact met je op te nemen
  • om een sollicitatiegesprek in te plannen

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, je curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door jou gevolgde opleidingen, cursussen en stages en op de aard en inhoud van je vorige dienstbetrekkingen. Indien je ons ongevraagd aanvullende persoonsgegevens verstrekt, geef je  (door deze actieve handeling) toestemming aan Zorgeloosch om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Tijdens de sollicitatieprocedure delen wij persoonsgegevens niet met andere bedrijven. Enkel als je wordt uitgenodigd voor het maken van een assessment, delen wij de hiervoor noodzakelijke gegevens met ons assessmentbureau. Hierover informeren wij je nader.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je expliciet aangeeft dat we jouw gegevens langer mogen bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval bewaren wij je persoonsgegevens maximaal één jaar na je toestemming.

Je persoonsgegevens bekijken, aanpassen, wissen of bezwaar maken

Je hebt  het recht om bij Zorgeloosch een verzoek in te dienen om uitsluitsel te verkrijgen of we persoonsgegevens van jou verwerken  en zo ja, inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Je kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, als je  gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen X weken na ontvangst van je verzoek een reactie van ons. Wij motiveren een afwijzing van je verzoek. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van je persoonsgegevens of afwijzing van je verzoek door Zorgeloosch.

Als  je gebruik wil maken van een van deze rechten kun je ons mailen of een brief sturen.

Voeg bij je e-mail of brief een kopie van je geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Je kunt deze sturen naar:

Zorgeloosch

Rogier van der Weijdestraat 4

1817 MJ Alkmaar

of

contact@zorgeloosch.nl

Onze visie op privacy

Wij kunnen geen nieuwe collega’s selecteren zonder dat jij je persoonsgegevens met ons deelt en natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.
De regelgeving verandert regelmatig. Zo werken we nu de gevolgen uit van nieuwe Europese regelgeving over privacy. Ons privacy beleid is daarom nooit helemaal klaar en we houden ons beleid up-to-date.