Zorgeloosch Zomerkamp

Oog voor de kinderen bij een scheiding

We zien het dagelijks in de praktijk. Een scheiding is een emotioneel proces, dat veel vergt van alle betrokkenen. Ook van de kinderen. Om ouders en kinderen te helpen in deze moeilijke tijd, organiseert Zorgeloosch het Zomerkamp. Dit is een zorgeloos weekend voor kinderen van 9 tot 14 jaar, met een belangrijke plus: begeleiding van gezinstherapeuten van De Kinderstem bij Scheiding. Zij helpen de kinderen spelenderwijs onder woorden te brengen wat zij nodig hebben in de scheiding. Zo geven dragen we bij aan ‘een Zorgenvrij leven voor iedereen’.

Impact

In Nederland scheiden jaarlijks zo’n 42.000 stellen met minderjarige kinderen. “Veel ouders zien hoeveel impact de scheiding heeft op hun kinderen, maar weten niet hoe ze dit met hen moeten bespreken,” zegt Myrthe van der Zanden. Zij is gezinstherapeut gespecialiseerd in scheidingsproblematiek bij kinderen en scheidingsbemiddelaar bij Zorgeloosch. “Door de kinderen te leren communiceren met hun ouders en ze te laten vertellen wat zij nodig hebben, helpen we de ouders in de ondersteuning van hun eigen kind. De kennis die we daarvoor in huis hebben, delen we graag.”

De tweede editie van het Zorgeloosch Zomerkamp in 2017 was een groot succes. De eerste voorbereidingen voor de derde editie in 2018 zijn getroffen. Zo kunnen we steeds meer ouders en kinderen helpen.